STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
2 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
4 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.89.71.73 630.000đ 57 Đặt mua
7 Vinaphone 0914.585.202 770.000đ 36 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.4884.95 630.000đ 60 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.933.711 740.000đ 48 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.343.755 740.000đ 51 Đặt mua
11 Vinaphone 0889.08.10.11 910.000đ 36 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.67.26.29 740.000đ 56 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.360.520 600.000đ 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.43.51.71 580.000đ 43 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.31.38.37 1.250.000đ 49 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.77.51.57 740.000đ 56 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.37.56.76 630.000đ 56 Đặt mua
18 Vinaphone 0845.68.9696 1.330.000đ 61 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.292.578 740.000đ 57 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.430.638 580.000đ 46 Đặt mua
21 Vinaphone 0835.20.21.20 740.000đ 23 Đặt mua
22 Vinaphone 0949.89.7139 740.000đ 59 Đặt mua
23 Vinaphone 0824.14.1973 1.830.000đ 39 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.16.83.85 740.000đ 55 Đặt mua

Bình luận