STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.467.468 700.000đ 51 Đặt mua
3 Vietnamobile 0567.72.1994 1.100.000đ 50 Đặt mua
4 Vietnamobile 0589.22.1996 1.100.000đ 51 Đặt mua
5 Vietnamobile 0584.839.539 700.000đ 54 Đặt mua
6 Vietnamobile 0585.779.639 700.000đ 59 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.662.667 700.000đ 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0567.72.1986 1.100.000đ 51 Đặt mua
9 Vietnamobile 0589.07.1968 1.100.000đ 53 Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.559.558 700.000đ 53 Đặt mua
11 Vietnamobile 0587.766.588 600.000đ 60 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.74.2004 980.000đ 33 Đặt mua
13 Vietnamobile 0925.666.198 700.000đ 52 Đặt mua
14 Vietnamobile 0566.79.6468 700.000đ 57 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.717.668 770.000đ 55 Đặt mua
16 Vietnamobile 0589.857.587 530.000đ 62 Đặt mua
17 Vietnamobile 058.775.3339 840.000đ 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.11.02.11 700.000đ 21 Đặt mua
19 Vietnamobile 0925.6669.04 560.000đ 47 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.897.168 700.000đ 55 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.63.60.68 600.000đ 49 Đặt mua
22 Vietnamobile 0583.168.579 1.680.000đ 52 Đặt mua
23 Vietnamobile 0925.666.753 560.000đ 49 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.377.669 600.000đ 55 Đặt mua

Bình luận