STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.94.8989 2.790.000đ 66 Đặt mua
2 Reddi 0559.918.000 2.790.000đ 37 Đặt mua
3 Reddi 0559.919.000 2.790.000đ 38 Đặt mua
4 Reddi 0559.993.000 2.790.000đ 40 Đặt mua
5 Reddi 0559.996.000 2.790.000đ 43 Đặt mua
6 Reddi 0559.997.000 2.790.000đ 44 Đặt mua
7 Reddi 0559.998.000 2.790.000đ 45 Đặt mua
8 Reddi 0559.994.000 2.790.000đ 41 Đặt mua
9 Reddi 0559.994.111 2.790.000đ 44 Đặt mua
10 Reddi 0559.718.000 2.790.000đ 35 Đặt mua
11 Reddi 0559.818.000 2.790.000đ 36 Đặt mua
12 Reddi 0559.64.6969 2.790.000đ 59 Đặt mua
13 Reddi 0559.619.000 2.790.000đ 35 Đặt mua
14 Reddi 0559.48.8989 2.790.000đ 65 Đặt mua
15 Reddi 0559.199.000 2.790.000đ 38 Đặt mua
16 Reddi 0559.018.000 2.790.000đ 28 Đặt mua
17 Reddi 0559.019.000 2.790.000đ 29 Đặt mua
18 Reddi 0559.099.000 2.790.000đ 37 Đặt mua
19 Reddi 0559.118.000 2.790.000đ 29 Đặt mua
20 Reddi 0559.06.8989 2.790.000đ 59 Đặt mua
21 Reddi 0559.719.000 2.850.000đ 36 Đặt mua
22 Reddi 0559.119.000 2.850.000đ 30 Đặt mua
23 Reddi 0559.168.000 2.850.000đ 34 Đặt mua
24 Reddi 0559.09.8989 2.850.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3