STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.83.1111 9.020.000đ 34 Đặt mua
2 Reddi 0559.657.888 4.950.000đ 61 Đặt mua
3 Reddi 0559.33.99.88 10.400.000đ 59 Đặt mua
4 Reddi 0559.21.2222 21.300.000đ 30 Đặt mua
5 Reddi 0559.28.3333 21.400.000đ 41 Đặt mua
6 Reddi 0559.359.888 4.890.000đ 60 Đặt mua
7 Reddi 0559.161.888 6.390.000đ 51 Đặt mua
8 Reddi 0559.956.868 10.400.000đ 61 Đặt mua
9 Reddi 0559.11.6789 21.400.000đ 51 Đặt mua
10 Reddi 0559.32.32.32 30.500.000đ 34 Đặt mua
11 Reddi 0559.339.888 11.200.000đ 58 Đặt mua
12 Reddi 0559.17.18.19 10.400.000đ 46 Đặt mua
13 Reddi 0559.587.979 4.650.000đ 64 Đặt mua
14 Reddi 0559.77777.3 9.020.000đ 57 Đặt mua
15 Reddi 0559.26.8989 7.120.000đ 61 Đặt mua
16 Reddi 0559.363.999 6.950.000đ 58 Đặt mua
17 Reddi 05.5971.5971 4.950.000đ 49 Đặt mua
18 Reddi 0559.708.999 6.990.000đ 61 Đặt mua
19 Reddi 0559.987.987 7.450.000đ 67 Đặt mua
20 Reddi 0559.578.686 4.390.000đ 59 Đặt mua
21 Reddi 0559.569.666 4.890.000đ 57 Đặt mua
22 Reddi 0559.33.7777 35.300.000đ 53 Đặt mua
23 Reddi 0559.575.999 8.350.000đ 63 Đặt mua
24 Reddi 0559.308.999 6.390.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3