STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0708.47.9595 1.250.000đ 54 Đặt mua
2 Mobifone 0708.84.9898 950.000đ 61 Đặt mua
3 Mobifone 089.887.7373 1.100.000đ 60 Đặt mua
4 Mobifone 0792.33.3993 2.100.000đ 48 Đặt mua
5 Mobifone 07.9779.8998 3.250.000đ 73 Đặt mua
6 Mobifone 0898.884.777 6.950.000đ 66 Đặt mua
7 Mobifone 079.444.1551 950.000đ 40 Đặt mua
8 Mobifone 07.8333.0444 1.500.000đ 36 Đặt mua
9 Mobifone 078.666.3535 1.500.000đ 49 Đặt mua
10 Mobifone 0767.78.9797 1.600.000đ 67 Đặt mua
11 Mobifone 0708.33.3030 1.200.000đ 27 Đặt mua
12 Mobifone 079.345.1555 2.900.000đ 44 Đặt mua
13 Mobifone 0708.33.00.11 2.150.000đ 23 Đặt mua
14 Mobifone 07.67.67.67.13 5.500.000đ 50 Đặt mua
15 Mobifone 0783.57.5533 850.000đ 46 Đặt mua
16 Mobifone 0789.91.8080 1.200.000đ 50 Đặt mua
17 Mobifone 0792.666.355 950.000đ 49 Đặt mua
18 Mobifone 070.333.7474 1.400.000đ 38 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.7887 1.250.000đ 54 Đặt mua
20 Mobifone 078.333.777.2 1.300.000đ 47 Đặt mua
21 Mobifone 07.0440.7676 1.300.000đ 41 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.8866 8.900.000đ 50 Đặt mua
23 Mobifone 078.666.777.5 2.100.000đ 59 Đặt mua
24 Mobifone 078.3334.000 1.000.000đ 28 Đặt mua

Bình luận