STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.62.912.129 1.100.000đ 38 Đặt mua
2 Máy bàn 024.2268.9988 2.630.000đ 58 Đặt mua
3 Máy bàn 024.2232.8080 2.630.000đ 31 Đặt mua
4 Máy bàn 024.22.676461 2.520.000đ 40 Đặt mua
5 Máy bàn 024.2233.4333 2.630.000đ 29 Đặt mua
6 Máy bàn 028.2246.3838 2.830.000đ 46 Đặt mua
7 Máy bàn 028.6675.1222 2.830.000đ 41 Đặt mua
8 Máy bàn 028.2236.9966 2.830.000đ 53 Đặt mua
9 Máy bàn 024.6662.3444 2.630.000đ 41 Đặt mua
10 Máy bàn 024.6680.1616 2.630.000đ 40 Đặt mua
11 Máy bàn 024.2211.7070 2.630.000đ 26 Đặt mua
12 Máy bàn 028.2208.5666 2.830.000đ 45 Đặt mua
13 Máy bàn 028.62.774477 2.940.000đ 54 Đặt mua
14 Máy bàn 024.6661.8333 2.630.000đ 42 Đặt mua
15 Máy bàn 024.2239.7799 2.630.000đ 54 Đặt mua
16 Máy bàn 028.2211.4666 2.830.000đ 38 Đặt mua
17 Máy bàn 028.6279.1888 2.830.000đ 59 Đặt mua
18 Máy bàn 028.6672.0111 2.830.000đ 34 Đặt mua
19 Máy bàn 028.2200.3535 2.830.000đ 30 Đặt mua
20 Máy bàn 024.6295.0077 2.630.000đ 42 Đặt mua
21 Máy bàn 024.6684.0303 2.630.000đ 36 Đặt mua
22 Máy bàn 028.6275.0555 2.830.000đ 45 Đặt mua
23 Máy bàn 024.2233.6444 2.630.000đ 34 Đặt mua
24 Máy bàn 028.2214.2828 2.830.000đ 39 Đặt mua

Bình luận