STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
3 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
4 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
6 Vinaphone 08.8831.8861 1.250.000đ 51 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.488.211 740.000đ 46 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.39.38.26 670.000đ 53 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.33.7077 1.100.000đ 51 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.67.67.16 1.100.000đ 57 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.213.813 980.000đ 42 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.7888.43 2.700.000đ 62 Đặt mua
13 Vinaphone 0949.47.55.07 580.000đ 50 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.10.66.00 740.000đ 35 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.646.010 810.000đ 41 Đặt mua
16 Vinaphone 094.93.93.376 580.000đ 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.49.0662 630.000đ 49 Đặt mua
18 Vinaphone 094.93.93.047 580.000đ 48 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.799.553 740.000đ 62 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.075.072 740.000đ 45 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.90.56.59 700.000đ 58 Đặt mua
22 Vinaphone 0839.396.596 1.830.000đ 58 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.49.3378 700.000đ 58 Đặt mua
24 Vinaphone 088880.53.25 700.000đ 47 Đặt mua

Bình luận