STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.335.77777 200.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vinaphone 0917.28.5555 120.000.000đ 47 Đặt mua
3 Vinaphone 0949.76.76.76 150.000.000đ 61 Đặt mua
4 Vinaphone 0946.39.39.39 400.000.000đ 55 Đặt mua
5 Vinaphone 0947.76.76.76 140.000.000đ 59 Đặt mua
6 Vinaphone 0942.96.96.96 230.000.000đ 60 Đặt mua
7 Vinaphone 0946.38.38.38 350.000.000đ 52 Đặt mua
8 Vinaphone 08.29.36.8888 140.000.000đ 60 Đặt mua
9 Vinaphone 08.22.6666.88 114.000.000đ 52 Đặt mua
10 Vinaphone 0825.99.88.99 109.000.000đ 67 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.885.885 147.000.000đ 66 Đặt mua
12 Vinaphone 0858.998.998 114.000.000đ 73 Đặt mua
13 Vinaphone 08.1958.9999 181.000.000đ 67 Đặt mua
14 Vinaphone 0941.31.9999 266.000.000đ 54 Đặt mua
15 Vinaphone 09179.7777.9 177.000.000đ 63 Đặt mua
16 Vinaphone 0918.345.789 168.000.000đ 54 Đặt mua
17 Vinaphone 0916.999995 116.000.000đ 66 Đặt mua
18 Vinaphone 091.55555.79 199.000.000đ 51 Đặt mua
19 Vinaphone 0836.555555 750.000.000đ 47 Đặt mua
20 Vinaphone 08.168.77777 200.000.000đ 58 Đặt mua
21 Vinaphone 0911.47.5555 100.000.000đ 42 Đặt mua
22 Vinaphone 0911.999.111 199.000.000đ 41 Đặt mua
23 Vinaphone 09.11.22.7777 350.000.000đ 43 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.44.9999 368.000.000đ 66 Đặt mua

Bình luận