STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
3 Vinaphone 0823.777.111 23.000.000đ 37 Đặt mua
4 Vinaphone 0859.37.2222 25.000.000đ 40 Đặt mua
5 Vinaphone 0813.345.345 33.000.000đ 36 Đặt mua
6 Vinaphone 0845.32.6666 50.000.000đ 46 Đặt mua
7 Vinaphone 0853.37.37.37 50.000.000đ 46 Đặt mua
8 Vinaphone 0827.41.7777 35.000.000đ 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0827.41.2222 25.000.000đ 30 Đặt mua
10 Vinaphone 084.992.7777 35.000.000đ 60 Đặt mua
11 Vinaphone 0842.65.65.65 45.000.000đ 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0859.42.7777 35.000.000đ 56 Đặt mua
13 Vinaphone 0859.357.357 20.000.000đ 52 Đặt mua
14 Vinaphone 0819.22.33.44 33.000.000đ 36 Đặt mua
15 Vinaphone 0824.268.268 36.000.000đ 46 Đặt mua
16 Vinaphone 0852.11.66.88 36.000.000đ 45 Đặt mua
17 Vinaphone 0853.10.7777 35.000.000đ 45 Đặt mua
18 Vinaphone 0943.49.1111 25.000.000đ 33 Đặt mua
19 Vinaphone 0827.909.909 25.000.000đ 53 Đặt mua
20 Vinaphone 0819.22.33.99 25.000.000đ 46 Đặt mua
21 Vinaphone 0855.41.2222 25.000.000đ 31 Đặt mua
22 Vinaphone 0853.111.444 30.000.000đ 31 Đặt mua
23 Vinaphone 082.990.7777 40.000.000đ 56 Đặt mua
24 Vinaphone 0832.41.7777 35.000.000đ 46 Đặt mua

Bình luận