STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0916.24.1666 18.000.000đ 41 Đặt mua
2 Vinaphone 0912.71.7799 20.000.000đ 52 Đặt mua
3 Vinaphone 0941.89.83.86 15.000.000đ 56 Đặt mua
4 Vinaphone 0814.88.44.88 11.000.000đ 53 Đặt mua
5 Vinaphone 0839.37.4444 13.000.000đ 46 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.428.428 18.000.000đ 44 Đặt mua
7 Vinaphone 0817.183.183 13.000.000đ 40 Đặt mua
8 Vinaphone 0834.959.959 15.000.000đ 61 Đặt mua
9 Vinaphone 0837.55.1111 15.000.000đ 32 Đặt mua
10 Vinaphone 08.36.111117 10.000.000đ 29 Đặt mua
11 Vinaphone 0836.1111.99 13.000.000đ 39 Đặt mua
12 Vinaphone 0822.8888.55 10.000.000đ 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0836.11.11.13 13.000.000đ 25 Đặt mua
14 Vinaphone 0919.808.838 16.000.000đ 54 Đặt mua
15 Vinaphone 0837.955.559 13.000.000đ 56 Đặt mua
16 Vinaphone 0855.469.469 10.000.000đ 56 Đặt mua
17 Vinaphone 0828.44.6868 15.000.000đ 54 Đặt mua
18 Vinaphone 0817.16.1111 14.000.000đ 27 Đặt mua
19 Vinaphone 0845.688.699 10.000.000đ 63 Đặt mua
20 Vinaphone 0817.747.747 11.000.000đ 52 Đặt mua
21 Vinaphone 0813.345.456 11.000.000đ 39 Đặt mua
22 Vinaphone 0814.57.67.77 10.000.000đ 52 Đặt mua
23 Vinaphone 0859.357.357 20.000.000đ 52 Đặt mua
24 Vinaphone 0819.22.33.66 13.000.000đ 40 Đặt mua

Bình luận