STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
2 Vinaphone 0843.951.951 5.000.000đ 45 Đặt mua
3 Vinaphone 0832.417.417 5.800.000đ 37 Đặt mua
4 Vinaphone 0948.66.88.00 5.000.000đ 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0859.381.381 5.800.000đ 46 Đặt mua
6 Vinaphone 08.18.01.1981 5.000.000đ 37 Đặt mua
7 Vinaphone 0843.954.954 5.800.000đ 51 Đặt mua
8 Vinaphone 0814.71.6868 6.000.000đ 49 Đặt mua
9 Vinaphone 0813.345.777 6.000.000đ 45 Đặt mua
10 Vinaphone 0837.3333.88 8.000.000đ 46 Đặt mua
11 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000đ 23 Đặt mua
12 Vinaphone 0828.44.66.44 6.000.000đ 46 Đặt mua
13 Vinaphone 0854.529.529 8.000.000đ 49 Đặt mua
14 Vinaphone 0858.972.972 6.000.000đ 57 Đặt mua
15 Vinaphone 0835.217.217 5.800.000đ 36 Đặt mua
16 Vinaphone 0827.909.666 5.000.000đ 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0856.140.140 5.800.000đ 29 Đặt mua
18 Vinaphone 0832.416.416 5.800.000đ 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0853.920.920 5.800.000đ 38 Đặt mua
20 Vinaphone 094.999.11.44 5.000.000đ 50 Đặt mua
21 Vinaphone 0855.469.469 10.000.000đ 56 Đặt mua
22 Vinaphone 0842.541.541 5.800.000đ 34 Đặt mua
23 Vinaphone 0858.095.095 8.000.000đ 49 Đặt mua
24 Vinaphone 0822.888.779 8.000.000đ 59 Đặt mua

Bình luận