STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.3777.52 980.000đ 55 Đặt mua
3 Vinaphone 0949.391.381 670.000đ 47 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.9333.42 980.000đ 48 Đặt mua
5 Vinaphone 0949.49.0644 630.000đ 49 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.381.483 630.000đ 51 Đặt mua
7 Vinaphone 0945.0932.82 910.000đ 42 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.47.04.09 580.000đ 46 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.08.43.08 810.000đ 47 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.72.88.04 740.000đ 53 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.25.61.63 740.000đ 47 Đặt mua
12 Vinaphone 081.77.11.067 560.000đ 38 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.795.602 600.000đ 53 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.47.4446 740.000đ 51 Đặt mua
15 Vinaphone 0856.20.4646 740.000đ 41 Đặt mua
16 Vinaphone 09.48.98.58.78 910.000đ 66 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.49.89.80 740.000đ 62 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.89.5882 580.000đ 62 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.13.93.63 840.000đ 49 Đặt mua
20 Vinaphone 0911.857.479 840.000đ 51 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.303.747 840.000đ 48 Đặt mua
22 Vinaphone 0947.808.442 740.000đ 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.47.24.26 580.000đ 47 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.655.651 740.000đ 52 Đặt mua

Bình luận