STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
3 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
4 Vinaphone 0945.64.2332 740.000đ 38 Đặt mua
5 Vinaphone 0949.393.227 670.000đ 48 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.49.1244 630.000đ 46 Đặt mua
7 Vinaphone 0945.82.99.77 910.000đ 60 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.472.422 580.000đ 43 Đặt mua
9 Vinaphone 0913.626.411 700.000đ 33 Đặt mua
10 Vinaphone 0947.93.0330 740.000đ 38 Đặt mua
11 Vinaphone 091.44.333.47 700.000đ 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.375.345 910.000đ 49 Đặt mua
13 Vinaphone 0946.53.99.11 740.000đ 47 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.89.66.81 580.000đ 60 Đặt mua
15 Vinaphone 0947.885.331 740.000đ 48 Đặt mua
16 Vinaphone 0949.48.17.57 580.000đ 54 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.49.6634 630.000đ 54 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.49.1511 630.000đ 43 Đặt mua
19 Vinaphone 0946.02.99.33 740.000đ 45 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.39.6119 580.000đ 51 Đặt mua
21 Vinaphone 09.49.48.49.25 670.000đ 54 Đặt mua
22 Vinaphone 0947.833.102 740.000đ 37 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.70.33.11 740.000đ 37 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.40.43.92 580.000đ 44 Đặt mua

Bình luận