STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
3 Vinaphone 0855.333333 535.000.000đ 36 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.778.999 68.000.000đ 73 Đặt mua
5 Vinaphone 08889.23456 79.000.000đ 53 Đặt mua
6 Vinaphone 085.8899999 799.000.000đ 74 Đặt mua
7 Vinaphone 0855.22.88.99 55.000.000đ 56 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.2222.99 55.000.000đ 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.9999.89 259.000.000đ 77 Đặt mua
10 Vinaphone 0.888.223399 63.000.000đ 52 Đặt mua
11 Vinaphone 08122.88888 555.000.000đ 53 Đặt mua
12 Vinaphone 083.5678.110 840.000đ 39 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.38.52.59 700.000đ 56 Đặt mua
14 Vinaphone 0817.74.84.05 600.000đ 44 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.26.71.81 700.000đ 49 Đặt mua
16 Vinaphone 0859.42.7939 980.000đ 56 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.79.53.21 600.000đ 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.08.39.37 980.000đ 54 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.257.078 700.000đ 53 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.76.77.94 700.000đ 64 Đặt mua
21 Vinaphone 0829.336.777 3.500.000đ 52 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.79.44.93 600.000đ 60 Đặt mua
23 Vinaphone 08.88.52.88.05 740.000đ 52 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.38.14.78 770.000đ 55 Đặt mua

Bình luận