Sim Viettel

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0397.21.09.03 420.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0978.86.79.07 420.000đ 61 Đặt mua
3 Viettel 0968.37.6863 430.000đ 56 Đặt mua
4 Viettel 0327.668.369 430.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0354.839.899 450.000đ 58 Đặt mua
6 Viettel 0398.109.399 450.000đ 51 Đặt mua
7 Viettel 0398.12.06.81 450.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0398.13.07.93 450.000đ 43 Đặt mua
9 Viettel 0398.15.07.19 450.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 0398.17.06.02 450.000đ 36 Đặt mua
11 Viettel 0398.18.01.05 450.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0398.191.499 450.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 0399.10.05.08 450.000đ 35 Đặt mua
14 Viettel 0399.10.06.09 450.000đ 37 Đặt mua
15 Viettel 0399.10.06.15 450.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0399.108.139 450.000đ 43 Đặt mua
17 Viettel 0399.111.766 450.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0399.11.3003 450.000đ 29 Đặt mua
19 Viettel 0399.114.139 450.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 0399.114.968 450.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0399.114.969 450.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0399.119.768 450.000đ 53 Đặt mua
23 Viettel 0399.12.01.75 450.000đ 37 Đặt mua
24 Viettel 0399.120.766 450.000đ 43 Đặt mua

Bình luận