Sim Viettel

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 096.123.3131 6.400.000đ 29 Đặt mua
2 Viettel 0971.14.0202 1.600.000đ 26 Đặt mua
3 Viettel 0961.81.3030 1.700.000đ 31 Đặt mua
4 Viettel 0971.15.4040 1.200.000đ 31 Đặt mua
5 Viettel 0961.98.3030 1.700.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0971.35.3131 2.400.000đ 33 Đặt mua
7 Viettel 098.345.7722 4.000.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0961.77.4040 1.800.000đ 38 Đặt mua
9 Viettel 0971.16.0505 1.700.000đ 34 Đặt mua
10 Viettel 0981.16.0303 1.600.000đ 31 Đặt mua
11 Viettel 0989.11.77.99 180.000.000đ 60 Đặt mua
12 Viettel 0975.322222 290.000.000đ 34 Đặt mua
13 Viettel 09.7171.6611 7.900.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 09.6116.0505 7.900.000đ 33 Đặt mua
15 Viettel 09.8118.4411 3.400.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0961.83.3030 1.700.000đ 33 Đặt mua
17 Viettel 0971.13.0202 1.600.000đ 25 Đặt mua
18 Viettel 0961.51.3030 1.700.000đ 28 Đặt mua
19 Viettel 0961.31.0202 1.700.000đ 24 Đặt mua
20 Viettel 09.7117.8822 5.200.000đ 45 Đặt mua
21 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 096.123.6600 4.000.000đ 33 Đặt mua
23 Viettel 096.123.0202 7.900.000đ 25 Đặt mua
24 Viettel 0981.33.0202 2.700.000đ 28 Đặt mua

Bình luận