STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0563.539.739 840.000đ 50 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.467.468 700.000đ 51 Đặt mua
3 Vietnamobile 0925.666.142 560.000đ 41 Đặt mua
4 Vietnamobile 0584.828.878 1.250.000đ 58 Đặt mua
5 Vietnamobile 0566.772.883 630.000đ 52 Đặt mua
6 Vietnamobile 0563.58.3883 700.000đ 49 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.51.1998 980.000đ 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.47.39.68 700.000đ 53 Đặt mua
9 Vietnamobile 0563.378.788 630.000đ 55 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.10.1971 980.000đ 34 Đặt mua
11 Vietnamobile 0563.373.595 600.000đ 46 Đặt mua
12 Vietnamobile 0587.812.218 700.000đ 42 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.767.789 1.980.000đ 64 Đặt mua
14 Vietnamobile 0587.660.188 630.000đ 49 Đặt mua
15 Vietnamobile 0564.09.1974 980.000đ 45 Đặt mua
16 Vietnamobile 0584.84.3839 630.000đ 52 Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.11.02.11 700.000đ 21 Đặt mua
18 Vietnamobile 0566.77.6979 700.000đ 62 Đặt mua
19 Vietnamobile 0584.862.668 770.000đ 53 Đặt mua
20 Vietnamobile 0563.55.73.55 700.000đ 44 Đặt mua
21 Vietnamobile 0584.86.3739 630.000đ 53 Đặt mua
22 Vietnamobile 0564.10.1979 980.000đ 42 Đặt mua
23 Vietnamobile 0583.488.568 630.000đ 55 Đặt mua
24 Vietnamobile 0567.718.738 600.000đ 52 Đặt mua

Bình luận