STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 05.5936.5936 4.300.000đ 51 Đặt mua
2 Reddi 0559.000.777 19.700.000đ 40 Đặt mua
3 Reddi 0559.899.899 59.000.000đ 71 Đặt mua
4 Reddi 0559.11.9898 4.000.000đ 55 Đặt mua
5 Reddi 0559.333.666 48.500.000đ 46 Đặt mua
6 Reddi 0559.64.65.66 6.500.000đ 52 Đặt mua
7 Reddi 0559.15.16.17 6.500.000đ 40 Đặt mua
8 Reddi 0559.99.1111 40.500.000đ 41 Đặt mua
9 Reddi 0559.68.3939 6.500.000đ 57 Đặt mua
10 Reddi 0559.61.6666 35.700.000đ 50 Đặt mua
11 Reddi 0559.10.9999 40.500.000đ 56 Đặt mua
12 Reddi 0559.668.668 59.000.000đ 59 Đặt mua
13 Reddi 0559.94.7777 30.900.000đ 60 Đặt mua
14 Reddi 0559.50.7777 22.900.000đ 52 Đặt mua
15 Reddi 0559.56.2222 18.100.000đ 38 Đặt mua
16 Reddi 0559.71.2222 14.600.000đ 35 Đặt mua
17 Reddi 0559.96.3333 27.100.000đ 46 Đặt mua
18 Reddi 0559.988.999 32.500.000đ 71 Đặt mua
19 Reddi 0559.43.7777 27.100.000đ 54 Đặt mua
20 Reddi 0559.30.30.30 30.900.000đ 28 Đặt mua
21 Reddi 055.999999.6 59.000.000đ 70 Đặt mua
22 Reddi 05594.55555 68.000.000đ 48 Đặt mua
23 Reddi 0559.90.90.90 59.000.000đ 46 Đặt mua
24 Reddi 0559.03.6666 27.700.000đ 46 Đặt mua

Bình luận