STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 096.111.0303 4.500.000đ 24 Đặt mua
2 Viettel 0971.19.0303 1.600.000đ 33 Đặt mua
3 Viettel 0981.77.3131 2.400.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 096.123.2277 5.700.000đ 39 Đặt mua
5 Viettel 097.112.22.44 3.800.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 097.123.6600 4.000.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0961.86.4040 1.200.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0971.12.4040 3.290.000đ 28 Đặt mua
9 Viettel 09.7117.0011 5.700.000đ 27 Đặt mua
10 Viettel 0961.16.2200 3.800.000đ 27 Đặt mua
11 Viettel 096.111.4141 6.400.000đ 28 Đặt mua
12 Viettel 0961.83.4040 1.200.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0981.52.5522 4.000.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0971.19.4040 1.200.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 097.111.4040 4.000.000đ 27 Đặt mua
16 Viettel 098.123.4040 5.590.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 09.8118.0011 5.700.000đ 29 Đặt mua
18 Viettel 0981.44.5151 2.100.000đ 38 Đặt mua
19 Viettel 09.8118.7722 4.000.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 0971.16.3232 2.200.000đ 34 Đặt mua
21 Viettel 096.111.4040 4.000.000đ 26 Đặt mua
22 Viettel 098.969.4411 3.400.000đ 51 Đặt mua
23 Viettel 09.7117.3434 5.300.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 09.6116.0505 7.900.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

TOP 30 tìm kiếm mới

Thống kê từ khóa được tìm kiếm mới nhất tại 1bid.vn

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3