STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.79.3333 43.000.000đ 49 Đặt mua
2 iTelecom 0876.97.9999 107.000.000đ 73 Đặt mua
3 iTelecom 0876.234.888 26.000.000đ 54 Đặt mua
4 iTelecom 0876.85.9999 98.000.000đ 70 Đặt mua
5 iTelecom 0876.679.679 35.000.000đ 65 Đặt mua
6 iTelecom 0876.61.6666 89.000.000đ 52 Đặt mua
7 iTelecom 0876.86.2222 45.000.000đ 43 Đặt mua
8 iTelecom 0876.85.3333 26.000.000đ 46 Đặt mua
9 iTelecom 0876.79.6666 80.000.000đ 61 Đặt mua
10 iTelecom 0876.66.2222 98.000.000đ 41 Đặt mua
11 iTelecom 0876.677.999 43.000.000đ 68 Đặt mua
12 iTelecom 0876.56.5555 71.000.000đ 52 Đặt mua
13 iTelecom 0876.789.888 71.000.000đ 69 Đặt mua
14 iTelecom 0876.91.9999 98.000.000đ 67 Đặt mua
15 iTelecom 0876.97.97.97 59.000.000đ 69 Đặt mua
16 iTelecom 0879.70.8888 58.000.000đ 63 Đặt mua
17 iTelecom 0876.68.5555 71.000.000đ 55 Đặt mua
18 iTelecom 0876.91.91.91 59.000.000đ 51 Đặt mua
19 iTelecom 0876.92.8888 98.000.000đ 64 Đặt mua
20 iTelecom 0876.99.3333 50.000.000đ 51 Đặt mua
21 iTelecom 0876.28.2222 35.000.000đ 39 Đặt mua
22 iTelecom 0876.26.6789 35.000.000đ 59 Đặt mua
23 iTelecom 0876.97.3333 32.000.000đ 49 Đặt mua
24 iTelecom 0876.76.1111 26.000.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3