STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.95.96.97 6.950.000đ 64 Đặt mua
2 Reddi 0559.10.9999 40.000.000đ 56 Đặt mua
3 Reddi 0559.96.97.98 10.400.000đ 67 Đặt mua
4 Reddi 0559.96.5555 27.300.000đ 54 Đặt mua
5 Reddi 0559.33.77.99 10.400.000đ 57 Đặt mua
6 Reddi 0559.136.999 6.950.000đ 56 Đặt mua
7 Reddi 0559.882.999 10.200.000đ 64 Đặt mua
8 Reddi 0559.03.4444 8.070.000đ 38 Đặt mua
9 Reddi 0559.996.996 12.400.000đ 67 Đặt mua
10 Reddi 0559.075.999 6.990.000đ 58 Đặt mua
11 Reddi 0559.84.7777 26.900.000đ 59 Đặt mua
12 Reddi 0559.22.88.99 10.400.000đ 57 Đặt mua
13 Reddi 0559.869.666 4.890.000đ 60 Đặt mua
14 Reddi 0559.43.0000 6.650.000đ 26 Đặt mua
15 Reddi 0559.40.1111 9.020.000đ 27 Đặt mua
16 Reddi 0559.216.216 4.690.000đ 37 Đặt mua
17 Reddi 0559.791.888 4.890.000đ 60 Đặt mua
18 Reddi 0559.812.888 5.040.000đ 54 Đặt mua
19 Reddi 0559.891.891 6.390.000đ 55 Đặt mua
20 Reddi 0559.811.811 8.650.000đ 39 Đặt mua
21 Reddi 0559.666.555 19.700.000đ 52 Đặt mua
22 Reddi 0559.355.999 7.390.000đ 59 Đặt mua
23 Reddi 0559.668.686 10.400.000đ 59 Đặt mua
24 Reddi 0559.25.2222 21.300.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3