STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 096.1989.668 30.000.000đ 62 Đặt mua
2 Viettel 0988.969.368 28.000.000đ 66 Đặt mua
3 Viettel 0337.166.888 20.000.000đ 50 Đặt mua
4 Viettel 0963.839.879 36.500.000đ 62 Đặt mua
5 Viettel 09779.678.79 25.000.000đ 69 Đặt mua
6 Viettel 0966.61.61.68 45.000.000đ 49 Đặt mua
7 Viettel 0979.68.8338 21.100.000đ 61 Đặt mua
8 Viettel 0392.012.012 35.100.000đ 20 Đặt mua
9 Viettel 0355.81.82.83 23.300.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 0354.777.555 40.000.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0869.20.20.20 45.000.000đ 29 Đặt mua
12 Viettel 098.1979.668 39.000.000đ 63 Đặt mua
13 Viettel 0358.133.888 24.200.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0983.88.52.52 34.700.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0346.98.98.99 30.400.000đ 65 Đặt mua
16 Viettel 0977.179.168 39.000.000đ 55 Đặt mua
17 Viettel 0973.462.462 25.000.000đ 43 Đặt mua
18 Viettel 0335.166661 22.900.000đ 37 Đặt mua
19 Viettel 0344.56.56.56 50.000.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0988.118.778 23.800.000đ 57 Đặt mua
21 Viettel 03.7979.1368 20.000.000đ 53 Đặt mua
22 Viettel 0971.524.888 23.000.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 0868.999669 29.000.000đ 70 Đặt mua
24 Viettel 0989.581.666 43.000.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

TOP 30 tìm kiếm mới

Thống kê từ khóa được tìm kiếm mới nhất tại 1bid.vn

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3