STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0869.089.089 24.000.000đ 57 Đặt mua
2 Viettel 0398.91.91.91 44.000.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0981.697.697 29.000.000đ 62 Đặt mua
4 Viettel 0378.999.000 29.000.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0359.86.5555 48.000.000đ 51 Đặt mua
6 Viettel 0388.12.7777 42.000.000đ 50 Đặt mua
7 Viettel 0398.78.5555 48.000.000đ 55 Đặt mua
8 Viettel 0378.22.7777 44.000.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0329.199.199 29.000.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0982.513.513 21.000.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0336.34.34.34 39.000.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0392.000.222 32.000.000đ 20 Đặt mua
13 Viettel 0393.75.7777 46.000.000đ 55 Đặt mua
14 Viettel 0384.27.8888 48.000.000đ 56 Đặt mua
15 Viettel 0967.98.9988 22.000.000đ 73 Đặt mua
16 Viettel 0961.55.0000 39.000.000đ 26 Đặt mua
17 Viettel 0981.303.303 33.000.000đ 30 Đặt mua
18 Viettel 0867.08.6789 39.000.000đ 59 Đặt mua
19 Viettel 0961.673.666 23.000.000đ 50 Đặt mua
20 Viettel 0393.05.05.05 34.000.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0966.02.0000 39.000.000đ 23 Đặt mua
22 Viettel 0962.09.10.91 25.000.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0865.57.57.57 44.000.000đ 55 Đặt mua
24 Viettel 0375.000.666 41.000.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3