STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.57.8888 46.675.000đ 63 Đặt mua
2 Reddi 0559.01.8888 46.675.000đ 52 Đặt mua
3 Reddi 0559.86.6789 28.400.000đ 63 Đặt mua
4 Reddi 0559.16.7777 23.725.000đ 54 Đặt mua
5 Reddi 0559.00.6666 33.075.000đ 43 Đặt mua
6 Reddi 0559.12.7777 23.725.000đ 50 Đặt mua
7 Reddi 0559.37.6666 35.200.000đ 53 Đặt mua
8 Reddi 0559.11.6666 40.400.000đ 45 Đặt mua
9 Reddi 0559.23.5555 25.000.000đ 44 Đặt mua
10 Reddi 0559.15.7777 22.875.000đ 53 Đặt mua
11 Reddi 0559.30.8888 46.675.000đ 54 Đặt mua
12 Reddi 0559.31.6666 34.350.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3