STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 02422.83.83.83 30.000.000đ 43 Đặt mua
2 Máy bàn 024.66666.066 20.000.000đ 48 Đặt mua
3 Máy bàn 028.66.59.6789 25.000.000đ 66 Đặt mua
4 Máy bàn 02822697979 29.000.000đ 61 Đặt mua
5 Máy bàn 029.0999.0999 50.000.000đ 65 Đặt mua
6 Máy bàn 024.22.399.399 35.000.000đ 52 Đặt mua
7 Máy bàn 024.666.83.888 20.000.000đ 59 Đặt mua
8 Máy bàn 028.99999919 50.000.000đ 74 Đặt mua
9 Máy bàn 02462.838.838 22.000.000đ 52 Đặt mua
10 Máy bàn 02466.662.662 25.000.000đ 46 Đặt mua
11 Máy bàn 0242.242.9999 40.000.000đ 52 Đặt mua
12 Máy bàn 02422.80.8888 25.000.000đ 50 Đặt mua
13 Máy bàn 024.62.62.6886 20.000.000đ 50 Đặt mua
14 Máy bàn 02466.888.789 20.000.000đ 66 Đặt mua
15 Máy bàn 02866.72.9999 40.000.000đ 67 Đặt mua
16 Máy bàn 02466.83.9999 40.000.000đ 65 Đặt mua
17 Máy bàn 02466.88.6868 40.000.000đ 62 Đặt mua
18 Máy bàn 0236.9999919 30.000.000đ 66 Đặt mua
19 Máy bàn 02462.599.599 22.000.000đ 60 Đặt mua
20 Máy bàn 024.6666.1979 20.000.000đ 56 Đặt mua
21 Máy bàn 024.66666618 25.000.000đ 51 Đặt mua
22 Máy bàn 02462.828.828 20.000.000đ 50 Đặt mua
23 Máy bàn 0212857.8888 20.000.000đ 57 Đặt mua
24 Máy bàn 02466.68.86.86 40.000.000đ 60 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3