STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.08.3333 26.300.000đ 39 Đặt mua
2 Reddi 0559.65.7777 25.800.000đ 58 Đặt mua
3 Reddi 0559.60.5555 27.500.000đ 45 Đặt mua
4 Reddi 0559.81.2345 30.300.000đ 42 Đặt mua
5 Reddi 0559.00.7777 34.300.000đ 47 Đặt mua
6 Reddi 0559.46.46.46 28.600.000đ 49 Đặt mua
7 Reddi 0559.41.6789 24.400.000đ 54 Đặt mua
8 Reddi 0559.111.888 49.500.000đ 46 Đặt mua
9 Reddi 0559.44.5678 22.200.000đ 53 Đặt mua
10 Reddi 0559.61.6666 39.400.000đ 50 Đặt mua
11 Reddi 0559.34.7777 30.300.000đ 54 Đặt mua
12 Reddi 0559.89.7777 34.300.000đ 64 Đặt mua
13 Reddi 0559.555.333 30.300.000đ 43 Đặt mua
14 Reddi 0559.17.6789 24.400.000đ 57 Đặt mua
15 Reddi 0559.07.6666 30.900.000đ 50 Đặt mua
16 Reddi 05592.00000 22.400.000đ 21 Đặt mua
17 Reddi 0559.595.888 27.500.000đ 62 Đặt mua
18 Reddi 0559.38.3333 30.300.000đ 42 Đặt mua
19 Reddi 0559.96.7777 39.400.000đ 62 Đặt mua
20 Reddi 0559.899.888 27.500.000đ 69 Đặt mua
21 Reddi 0559.60.2222 20.700.000đ 33 Đặt mua
22 Reddi 0559.60.7777 25.800.000đ 53 Đặt mua
23 Reddi 0559.03.03.03 29.200.000đ 28 Đặt mua
24 Reddi 0559.93.2222 23.000.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3