STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.151.79.79 40.000.000đ 55 Đặt mua
2 Viettel 032.9999.111 40.000.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0349.57.57.57 40.000.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0393.11.22.33 36.000.000đ 27 Đặt mua
5 Viettel 0971.26.79.79 40.000.000đ 57 Đặt mua
6 Viettel 0377.555.333 45.000.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0964.004.004 35.000.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0395.70.6666 45.000.000đ 48 Đặt mua
9 Viettel 037.212.5555 40.000.000đ 35 Đặt mua
10 Viettel 038.4567.567 40.000.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0962.938.938 50.000.000đ 57 Đặt mua
12 Viettel 0965.79.79.68 28.000.000đ 66 Đặt mua
13 Viettel 0971.84.79.79 30.000.000đ 61 Đặt mua
14 Viettel 0352.17.5555 28.000.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0394.76.76.76 45.000.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 0971.64.79.79 30.000.000đ 59 Đặt mua
17 Viettel 03.777.888.03 20.000.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0374.91.5555 36.000.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0373.00.5555 40.000.000đ 33 Đặt mua
20 Viettel 0971.65.79.79 33.000.000đ 60 Đặt mua
21 Viettel 0393.898.898 45.000.000đ 65 Đặt mua
22 Viettel 0346.23.7777 25.000.000đ 46 Đặt mua
23 Viettel 0961.40.79.79 30.000.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0393.57.57.57 45.000.000đ 51 Đặt mua

Bình luận