STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.31.7799 20.000.000đ 61 Đặt mua
2 Viettel 0333333.860 20.000.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0362.666.679 15.000.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 0865.878.979 10.000.000đ 67 Đặt mua
5 Viettel 08.66666.176 10.000.000đ 52 Đặt mua
6 Viettel 08.66666.154 10.000.000đ 48 Đặt mua
7 Viettel 0867.89.2010 15.000.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 086.868.1969 10.000.000đ 61 Đặt mua
9 Viettel 0862.969.979 15.000.000đ 65 Đặt mua
10 Viettel 08.66666.985 15.000.000đ 60 Đặt mua
11 Viettel 0345.89.99.89 10.000.000đ 64 Đặt mua
12 Viettel 0862.56789.2 15.000.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 0377.77.2021 15.000.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0963.899.986 15.000.000đ 67 Đặt mua
15 Viettel 0867.77.1990 10.000.000đ 54 Đặt mua
16 Viettel 08.66666.981 10.000.000đ 56 Đặt mua
17 Viettel 0372.888.878 10.000.000đ 59 Đặt mua
18 Viettel 0869.8888.08 15.000.000đ 63 Đặt mua
19 Viettel 09.888.17889 12.000.000đ 66 Đặt mua
20 Viettel 0333.338.379 18.000.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 08.66666.829 15.000.000đ 57 Đặt mua
22 Viettel 08.66666.150 10.000.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 08.66666.591 15.000.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 0399.666.639 15.000.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3