STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.440.825 550.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0989.478.001 550.000đ 46 Đặt mua
3 Viettel 0962.715.241 550.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0962.312.497 550.000đ 43 Đặt mua
5 Viettel 0987.498.264 550.000đ 57 Đặt mua
6 Viettel 0985.463.755 550.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 0961.087.134 550.000đ 39 Đặt mua
8 Viettel 0969.07.8398 550.000đ 59 Đặt mua
9 Viettel 0975.269.056 550.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0987.549.542 550.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 0971.284.210 550.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0989.93.4247 550.000đ 55 Đặt mua
13 Viettel 0961.578.263 550.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0982.382.617 550.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 0965.391.327 550.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0961.27.99.32 550.000đ 48 Đặt mua
17 Viettel 0978.078.723 550.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0975.870.564 550.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0987.399.603 550.000đ 54 Đặt mua
20 Viettel 0982.074.721 550.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0963.58.0807 550.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 096.345.0421 550.000đ 34 Đặt mua
23 Viettel 0974.834.209 550.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 0962.05.3494 550.000đ 42 Đặt mua

Bình luận