STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0963.039.474 400.000đ 45 Đặt mua
2 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
4 Viettel 0862.160.836 400.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0984.236.397 400.000đ 51 Đặt mua
6 Viettel 0972.544.810 400.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 0968.235.294 400.000đ 48 Đặt mua
8 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0976.284.853 400.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0982.017.096 400.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0973.643.631 400.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0869.325.635 400.000đ 47 Đặt mua
13 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
14 Viettel 0332.592.347 300.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0335.708.508 450.000đ 39 Đặt mua
16 Viettel 0962.318.967 400.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 0962.820.157 400.000đ 40 Đặt mua
18 Viettel 0332.804.589 300.000đ 42 Đặt mua
19 Viettel 0964.589.774 400.000đ 59 Đặt mua
20 Viettel 0394.356.056 450.000đ 41 Đặt mua
21 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
22 Viettel 0357.014.414 450.000đ 29 Đặt mua
23 Viettel 0335.750.286 300.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3