STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0867.790.366 450.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0862.18.1915 450.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0862.400.788 450.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0866.899.453 450.000đ 58 Đặt mua
5 Viettel 0862.567.434 450.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0862.667.186 450.000đ 50 Đặt mua
7 Viettel 0867.677.759 450.000đ 62 Đặt mua
8 Viettel 0358.273.139 450.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0867.079.507 450.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0862.094.178 450.000đ 45 Đặt mua
11 Viettel 0862.423.289 450.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0862.996.877 450.000đ 62 Đặt mua
13 Viettel 0354.80.1515 450.000đ 32 Đặt mua
14 Viettel 0862.971.788 450.000đ 56 Đặt mua
15 Viettel 0362.307.699 450.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0862.967.858 450.000đ 59 Đặt mua
17 Viettel 0862.762.569 450.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0366.705.553 450.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0372.090.712 450.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 0862.98.78.58 450.000đ 61 Đặt mua
21 Viettel 0356.856.279 450.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0344.202.788 450.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0359.216.286 450.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0376.596.663 450.000đ 51 Đặt mua

Bình luận