STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.89.7070 1.600.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 09.8118.0077 5.700.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0971.60.6600 4.000.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0971.26.3030 2.900.000đ 31 Đặt mua
5 Viettel 096.123.2277 5.700.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0971.13.0202 1.600.000đ 25 Đặt mua
7 Viettel 0961.66.4040 1.800.000đ 36 Đặt mua
8 Viettel 0971.28.3030 2.900.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0981.44.1515 2.900.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 0981.55.3131 2.400.000đ 36 Đặt mua
11 Viettel 0961.60.6600 4.000.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 097.112.22.44 3.800.000đ 32 Đặt mua
13 Viettel 0971.61.6611 6.400.000đ 38 Đặt mua
14 Viettel 0961.77.3030 1.700.000đ 36 Đặt mua
15 Viettel 09.8118.0202 7.900.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0981.44.5151 2.100.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0975.322222 290.000.000đ 34 Đặt mua
18 Viettel 09.6116.7575 6.400.000đ 47 Đặt mua
19 Viettel 0971.91.3030 1.700.000đ 33 Đặt mua
20 Viettel 097.111.3434 6.400.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0961.01.0011 5.700.000đ 19 Đặt mua
22 Viettel 0961.22.0505 3.300.000đ 30 Đặt mua
23 Viettel 0971.13.4040 1.200.000đ 29 Đặt mua
24 Viettel 0981.77.5050 2.200.000đ 42 Đặt mua

Bình luận