STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.960.456 950.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0868.831.139 950.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0868.52.3113 950.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0862.282.699 950.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0869.888.231 950.000đ 53 Đặt mua
6 Viettel 0866.177.586 950.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0865.832.234 950.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0868.727.282 950.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0866.03.06.79 950.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0865.302.234 950.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0868.209.399 950.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 0867.998.588 950.000đ 68 Đặt mua
13 Viettel 0865.084.123 950.000đ 37 Đặt mua
14 Viettel 086509.666.7 950.000đ 53 Đặt mua
15 Viettel 0867.105.968 950.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0862.525.292 950.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0862.463.345 950.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0867.461.968 950.000đ 55 Đặt mua
19 Viettel 0867.576.679 950.000đ 61 Đặt mua
20 Viettel 0865.543.544 950.000đ 44 Đặt mua
21 Viettel 0869.35.6556 950.000đ 53 Đặt mua
22 Viettel 0862.625.662 950.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0862.22.10.12 950.000đ 24 Đặt mua
24 Viettel 0865.885.679 950.000đ 62 Đặt mua

Bình luận