STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0337.193.196 550.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0358.53.2008 950.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0329.695.079 950.000đ 50 Đặt mua
4 Viettel 0389.491.315 950.000đ 43 Đặt mua
5 Viettel 0349.356.686 950.000đ 50 Đặt mua
6 Viettel 0358.409.444 950.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0395.263.878 950.000đ 51 Đặt mua
8 Viettel 0332.376.268 950.000đ 40 Đặt mua
9 Viettel 03.5555.7123 950.000đ 36 Đặt mua
10 Viettel 0328.71.1980 950.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0395.957.379 950.000đ 57 Đặt mua
12 Viettel 0365.585.234 950.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0386.612.688 950.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 0335.83.1984 950.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 03.7777.2587 950.000đ 53 Đặt mua
16 Viettel 0365.999.862 950.000đ 57 Đặt mua
17 Viettel 0397.929.839 950.000đ 59 Đặt mua
18 Viettel 0395.998.226 950.000đ 53 Đặt mua
19 Viettel 0373.592.686 950.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0387.810.567 950.000đ 45 Đặt mua
21 Viettel 0333.67.1978 950.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0364.888.486 950.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0377.382.388 950.000đ 49 Đặt mua
24 Viettel 0392.558.199 950.000đ 51 Đặt mua

Bình luận