STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.513.168 700.000đ 40 Đặt mua
3 Vietnamobile 0584.838.779 1.100.000đ 59 Đặt mua
4 Vietnamobile 0566.594.368 630.000đ 52 Đặt mua
5 Vietnamobile 0584.85.85.39 700.000đ 55 Đặt mua
6 Vietnamobile 0586.505.545 700.000đ 43 Đặt mua
7 Vietnamobile 0567.72.1978 1.100.000đ 52 Đặt mua
8 Vietnamobile 0587.66.51.66 700.000đ 50 Đặt mua
9 Vietnamobile 0567.72.2005 1.100.000đ 34 Đặt mua
10 Vietnamobile 0589.13.8868 1.100.000đ 56 Đặt mua
11 Vietnamobile 0925.77.32.33 560.000đ 41 Đặt mua
12 Vietnamobile 0584.83.00.83 980.000đ 39 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.747.989 700.000đ 60 Đặt mua
14 Vietnamobile 0589.055.699 600.000đ 56 Đặt mua
15 Vietnamobile 0567.71.9979 700.000đ 60 Đặt mua
16 Vietnamobile 0584.817.868 630.000đ 55 Đặt mua
17 Vietnamobile 05.8778.1119 770.000đ 47 Đặt mua
18 Vietnamobile 0584.25.11.86 630.000đ 40 Đặt mua
19 Vietnamobile 0564.11.07.11 700.000đ 26 Đặt mua
20 Vietnamobile 0584.191.909 700.000đ 46 Đặt mua
21 Vietnamobile 0583.8899.86 1.680.000đ 64 Đặt mua
22 Vietnamobile 0925.666.763 560.000đ 50 Đặt mua
23 Vietnamobile 0566.715.123 600.000đ 36 Đặt mua
24 Vietnamobile 0583.18.79.86 700.000đ 55 Đặt mua

Bình luận