STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.90.90.98 700.000đ 55 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.099.866 630.000đ 53 Đặt mua
4 Vietnamobile 0584.839.886 700.000đ 59 Đặt mua
5 Vietnamobile 0925.666.908 600.000đ 51 Đặt mua
6 Vietnamobile 0584.848.768 770.000đ 58 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.116.126 630.000đ 32 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.89.89.87 600.000đ 65 Đặt mua
9 Vietnamobile 0564.113.889 630.000đ 45 Đặt mua
10 Vietnamobile 0586.884.886 1.680.000đ 61 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.358.568 700.000đ 51 Đặt mua
12 Vietnamobile 0587.82.80.88 600.000đ 54 Đặt mua
13 Vietnamobile 0586.580.085 700.000đ 45 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.18.79.86 700.000đ 55 Đặt mua
15 Vietnamobile 0563.505.545 600.000đ 38 Đặt mua
16 Vietnamobile 0566.44.39.89 600.000đ 54 Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.11.08.11 700.000đ 27 Đặt mua
18 Vietnamobile 0583.82.1995 980.000đ 50 Đặt mua
19 Vietnamobile 0589.192.199 600.000đ 53 Đặt mua
20 Vietnamobile 0563.518.618 700.000đ 43 Đặt mua
21 Vietnamobile 0589.138.388 600.000đ 53 Đặt mua
22 Vietnamobile 0587.819.829 980.000đ 57 Đặt mua
23 Vietnamobile 0564.09.1996 980.000đ 49 Đặt mua
24 Vietnamobile 0564.112.558 560.000đ 37 Đặt mua

Bình luận