STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0923.12.12.12 80.000.000đ 23 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.088.669 630.000đ 52 Đặt mua
4 Vietnamobile 0583.39.1568 700.000đ 48 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.437.368 630.000đ 51 Đặt mua
6 Vietnamobile 0566.78.68.78 1.980.000đ 61 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.11.2001 980.000đ 20 Đặt mua
8 Vietnamobile 058.767.8338 840.000đ 55 Đặt mua
9 Vietnamobile 0587.908.968 840.000đ 60 Đặt mua
10 Vietnamobile 0563.352.353 700.000đ 35 Đặt mua
11 Vietnamobile 0584.86.28.86 700.000đ 55 Đặt mua
12 Vietnamobile 0925.666.173 560.000đ 45 Đặt mua
13 Vietnamobile 058.99955.37 600.000đ 60 Đặt mua
14 Vietnamobile 0584.828.768 770.000đ 56 Đặt mua
15 Vietnamobile 0583.811.877 630.000đ 48 Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.752.168 770.000đ 49 Đặt mua
17 Vietnamobile 0587.699.368 770.000đ 61 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.11.10.17 700.000đ 26 Đặt mua
19 Vietnamobile 0566.373.688 630.000đ 52 Đặt mua
20 Vietnamobile 092.443.6667 700.000đ 47 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.800.688 630.000đ 50 Đặt mua
22 Vietnamobile 0587.663.679 700.000đ 57 Đặt mua
23 Vietnamobile 0587.845.168 630.000đ 52 Đặt mua
24 Vietnamobile 0589.065.560 700.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vietnamobile : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3