STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0587.838.737 630.000đ 56 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.85.1379 630.000đ 50 Đặt mua
3 Vietnamobile 0584.8181.96 630.000đ 50 Đặt mua
4 Vietnamobile 0584.26.08.89 630.000đ 50 Đặt mua
5 Vietnamobile 0566.553.998 600.000đ 56 Đặt mua
6 Vietnamobile 0567.72.1971 1.100.000đ 45 Đặt mua
7 Vietnamobile 0563.352.353 700.000đ 35 Đặt mua
8 Vietnamobile 0925.666.745 560.000đ 50 Đặt mua
9 Vietnamobile 058.919.5568 770.000đ 56 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.0990.79 700.000đ 49 Đặt mua
11 Vietnamobile 0589.009.079 700.000đ 47 Đặt mua
12 Vietnamobile 0587.662.667 700.000đ 53 Đặt mua
13 Vietnamobile 0586.82.2979 700.000đ 56 Đặt mua
14 Vietnamobile 0587.39.70.39 700.000đ 51 Đặt mua
15 Vietnamobile 0564.08.1987 980.000đ 48 Đặt mua
16 Vietnamobile 0564.10.1995 980.000đ 40 Đặt mua
17 Vietnamobile 0583.838.539 630.000đ 52 Đặt mua
18 Vietnamobile 0925.666.764 560.000đ 51 Đặt mua
19 Vietnamobile 0583.16.1995 980.000đ 47 Đặt mua
20 Vietnamobile 0925.666.145 560.000đ 44 Đặt mua
21 Vietnamobile 0563.555.829 560.000đ 48 Đặt mua
22 Vietnamobile 0563.3993.86 600.000đ 52 Đặt mua
23 Vietnamobile 0563.466.499 630.000đ 52 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.772.883 630.000đ 52 Đặt mua

Bình luận