STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0589.009.079 700.000đ 47 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.16.11.91 630.000đ 35 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.15.1992 980.000đ 43 Đặt mua
4 Vietnamobile 0564.088.166 600.000đ 44 Đặt mua
5 Vietnamobile 0564.113.889 630.000đ 45 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.32.2003 980.000đ 26 Đặt mua
7 Vietnamobile 0925.666.744 560.000đ 49 Đặt mua
8 Vietnamobile 0563.356.599 630.000đ 51 Đặt mua
9 Vietnamobile 058.7755.268 770.000đ 53 Đặt mua
10 Vietnamobile 0589.8668.39 1.600.000đ 62 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.289.688 600.000đ 57 Đặt mua
12 Vietnamobile 0564.097.197 630.000đ 48 Đặt mua
13 Vietnamobile 0584.83.00.83 980.000đ 39 Đặt mua
14 Vietnamobile 0587.868.539 630.000đ 59 Đặt mua
15 Vietnamobile 0566.377.886 630.000đ 56 Đặt mua
16 Vietnamobile 0589.93.1981 1.100.000đ 53 Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.219.579 630.000đ 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0587.66.7557 630.000đ 56 Đặt mua
19 Vietnamobile 0583.555.926 560.000đ 48 Đặt mua
20 Vietnamobile 0566.77.3332 630.000đ 42 Đặt mua
21 Vietnamobile 0564.11.10.89 700.000đ 35 Đặt mua
22 Vietnamobile 0925.666.142 560.000đ 41 Đặt mua
23 Vietnamobile 0566.389.768 700.000đ 58 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.58.38.58 630.000đ 54 Đặt mua

Bình luận