STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.35.2001 980.000đ 27 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.46.1988 980.000đ 52 Đặt mua
4 Vietnamobile 0583.17.39.86 630.000đ 50 Đặt mua
5 Vietnamobile 0564.093.390 700.000đ 39 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.466.933 600.000đ 47 Đặt mua
7 Vietnamobile 0566.72.75.77 630.000đ 52 Đặt mua
8 Vietnamobile 0587.78.33.78 980.000đ 56 Đặt mua
9 Vietnamobile 0586.678.578 600.000đ 60 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.688.655 630.000đ 58 Đặt mua
11 Vietnamobile 0567.72.1968 1.100.000đ 51 Đặt mua
12 Vietnamobile 0563.599.828 600.000đ 55 Đặt mua
13 Vietnamobile 0584.855.168 630.000đ 50 Đặt mua
14 Vietnamobile 0566.764.768 630.000đ 55 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.844.877 600.000đ 58 Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.39.18.39 840.000đ 53 Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.10.12.19 630.000đ 29 Đặt mua
18 Vietnamobile 0583.396.693 980.000đ 52 Đặt mua
19 Vietnamobile 0585.76.79.76 630.000đ 60 Đặt mua
20 Vietnamobile 0582.959.379 630.000đ 57 Đặt mua
21 Vietnamobile 0566.71.1966 980.000đ 47 Đặt mua
22 Vietnamobile 0587.719.739 600.000đ 56 Đặt mua
23 Vietnamobile 0587.66.7557 630.000đ 56 Đặt mua
24 Vietnamobile 0589.27.8668 1.250.000đ 59 Đặt mua

Bình luận