STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0564.08.8186 630.000đ 46 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.86.2004 980.000đ 37 Đặt mua
3 Vietnamobile 0587.660.188 630.000đ 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0589.234.339 840.000đ 46 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.647.746 700.000đ 54 Đặt mua
6 Vietnamobile 0564.08.1978 980.000đ 48 Đặt mua
7 Vietnamobile 0587.39.18.39 840.000đ 53 Đặt mua
8 Vietnamobile 0925.27.1971 840.000đ 43 Đặt mua
9 Vietnamobile 0584.839.886 700.000đ 59 Đặt mua
10 Vietnamobile 0589.857.587 530.000đ 62 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.555.926 560.000đ 48 Đặt mua
12 Vietnamobile 0584.838.468 980.000đ 54 Đặt mua
13 Vietnamobile 0586.505.545 700.000đ 43 Đặt mua
14 Vietnamobile 0563.55.79.68 770.000đ 54 Đặt mua
15 Vietnamobile 0586.855.988 600.000đ 62 Đặt mua
16 Vietnamobile 0566.788.499 600.000đ 62 Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.28.3568 630.000đ 49 Đặt mua
18 Vietnamobile 0583.39.38.39 1.980.000đ 51 Đặt mua
19 Vietnamobile 0566.595.468 770.000đ 54 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.83.83.89 2.280.000đ 59 Đặt mua
21 Vietnamobile 0563.313.262 600.000đ 31 Đặt mua
22 Vietnamobile 092.5665.983 560.000đ 53 Đặt mua
23 Vietnamobile 0583.539.839 1.680.000đ 53 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.41.1968 980.000đ 46 Đặt mua

Bình luận