STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0973.805.371 400.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0338.145.939 300.000đ 45 Đặt mua
3 Viettel 0964.589.774 400.000đ 59 Đặt mua
4 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0376.983.068 300.000đ 50 Đặt mua
6 Viettel 0385.331.031 450.000đ 27 Đặt mua
7 Viettel 0394.356.056 450.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0335.708.508 450.000đ 39 Đặt mua
9 Viettel 0869.325.635 400.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0976.284.853 400.000đ 52 Đặt mua
11 Viettel 0973.643.631 400.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0966.176.485 400.000đ 52 Đặt mua
13 Viettel 0397.176.786 300.000đ 54 Đặt mua
14 Viettel 0336.560.564 500.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0973.268.249 400.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0984.236.397 400.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 0961.403.790 400.000đ 39 Đặt mua
18 Viettel 0971.623.961 400.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 0332.406.439 299.000đ 34 Đặt mua
21 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0332.174.539 300.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0339.801.486 299.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0373.515.015 450.000đ 30 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vietnamobile : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3