STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0996.87.88.89 29.000.000đ 72 Đặt mua
2 Gmobile 099.579.68.68 48.000.000đ 67 Đặt mua
3 Gmobile 0996.800.800 39.000.000đ 40 Đặt mua
4 Gmobile 0993.886.787 700.000đ 65 Đặt mua
5 Gmobile 0995.242.679 1.100.000đ 53 Đặt mua
6 Gmobile 0993.677.188 630.000đ 58 Đặt mua
7 Gmobile 0993.157.268 700.000đ 50 Đặt mua
8 Gmobile 0995.521.541 560.000đ 41 Đặt mua
9 Gmobile 0995.242.168 1.180.000đ 46 Đặt mua
10 Gmobile 0995.241.668 770.000đ 50 Đặt mua
11 Gmobile 0993.677.338 840.000đ 55 Đặt mua
12 Gmobile 0995.538.033 550.000đ 45 Đặt mua
13 Gmobile 0993.89.79.76 630.000đ 67 Đặt mua
14 Gmobile 0995.242.399 770.000đ 52 Đặt mua
15 Gmobile 0995.24.2012 910.000đ 34 Đặt mua
16 Gmobile 0996.234.992 700.000đ 53 Đặt mua
17 Gmobile 0995.605.808 560.000đ 50 Đặt mua
18 Gmobile 0995.53.70.79 600.000đ 54 Đặt mua
19 Gmobile 0993.52.73.79 700.000đ 54 Đặt mua
20 Gmobile 0993.959.768 770.000đ 65 Đặt mua
21 Gmobile 0995.242.898 770.000đ 56 Đặt mua
22 Gmobile 0995.37.80.89 560.000đ 58 Đặt mua
23 Gmobile 0993.676.110 600.000đ 42 Đặt mua
24 Gmobile 0993.886.707 580.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vietnamobile : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3