STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0925.666.198 700.000đ 52 Đặt mua
2 Vietnamobile 0925.666.782 560.000đ 51 Đặt mua
3 Vietnamobile 0925.666.142 560.000đ 41 Đặt mua
4 Vietnamobile 0925.6669.23 560.000đ 48 Đặt mua
5 Vietnamobile 0928.84.55.33 560.000đ 47 Đặt mua
6 Vietnamobile 0925.33.73.43 560.000đ 39 Đặt mua
7 Vietnamobile 0925.345.330 560.000đ 34 Đặt mua
8 Vietnamobile 0925.339.440 700.000đ 39 Đặt mua
9 Vietnamobile 0925.666.164 560.000đ 45 Đặt mua
10 Vietnamobile 0925.666.763 560.000đ 50 Đặt mua
11 Vietnamobile 0925.81.3335 630.000đ 39 Đặt mua
12 Vietnamobile 0925.337.323 560.000đ 37 Đặt mua
13 Vietnamobile 0925.666.774 600.000đ 52 Đặt mua
14 Vietnamobile 0925.666.132 560.000đ 40 Đặt mua
15 Vietnamobile 0925.337.661 560.000đ 42 Đặt mua
16 Vietnamobile 0925.666.761 560.000đ 48 Đặt mua
17 Vietnamobile 092.86.333.80 560.000đ 42 Đặt mua
18 Vietnamobile 0925.666.210 560.000đ 37 Đặt mua
19 Vietnamobile 0925.27.1970 840.000đ 42 Đặt mua
20 Vietnamobile 0925.337.115 560.000đ 36 Đặt mua
21 Vietnamobile 0925.277.237 560.000đ 44 Đặt mua
22 Vietnamobile 0925.666.760 560.000đ 47 Đặt mua
23 Vietnamobile 092.58.13577 600.000đ 47 Đặt mua
24 Vietnamobile 0925.337.303 560.000đ 35 Đặt mua

Bình luận