STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
2 Viettel 0388.284.584 550.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0332.934.935 900.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0376.983.068 300.000đ 50 Đặt mua
7 Viettel 0335.708.508 450.000đ 39 Đặt mua
8 Viettel 0337.26.10.87 650.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0388.170.670 550.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0339.05.05.00 800.000đ 25 Đặt mua
11 Viettel 0357.014.414 450.000đ 29 Đặt mua
12 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua
13 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
14 Viettel 0373.515.015 450.000đ 30 Đặt mua
15 Viettel 0356.180.185 650.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0354.431.468 300.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0365.603.608 550.000đ 37 Đặt mua
19 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0398.235.435 750.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0367.43.1123 550.000đ 30 Đặt mua
22 Viettel 0364.041.941 550.000đ 32 Đặt mua
23 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
24 Viettel 0332.174.539 300.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vietnamobile : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3