Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0522.77.9999 155.000.000đ 59 Đặt mua
2 Vietnamobile 0586.03.9999 56.500.000đ 58 Đặt mua
3 Vietnamobile 058.567.9999 200.000.000đ 67 Đặt mua
4 Reddi 0559.23.9999 56.700.000đ 60 Đặt mua
5 Reddi 0559.66.9999 114.000.000đ 67 Đặt mua
6 Vietnamobile 0584.94.9999 59.900.000đ 66 Đặt mua
7 Reddi 05591.99999 262.000.000đ 65 Đặt mua
8 Vietnamobile 0588.97.9999 128.000.000đ 73 Đặt mua
9 Reddi 0559.21.9999 41.500.000đ 58 Đặt mua
10 Reddi 0559.51.9999 41.600.000đ 61 Đặt mua
11 Reddi 0559.44.9999 46.400.000đ 63 Đặt mua
12 Reddi 0559.52.9999 41.700.000đ 62 Đặt mua
13 Vietnamobile 0585.96.9999 118.000.000đ 69 Đặt mua
14 Vietnamobile 058.898.9999 280.000.000đ 74 Đặt mua
15 Reddi 0559.53.9999 33.600.000đ 63 Đặt mua
16 Vietnamobile 05867.99999 247.000.000đ 71 Đặt mua
17 Vietnamobile 058.868.9999 280.000.000đ 71 Đặt mua
18 Reddi 0559.02.9999 40.000.000đ 57 Đặt mua
19 Vietnamobile 0567.56.9999 79.000.000đ 65 Đặt mua
20 Vietnamobile 0588.00.9999 87.600.000đ 57 Đặt mua
21 Vietnamobile 05.6666.9999 1.420.000.000đ 65 Đặt mua
22 Reddi 0559.84.9999 33.800.000đ 67 Đặt mua
23 Reddi 0559.41.9999 33.700.000đ 60 Đặt mua
24 Reddi 0559.46.9999 33.800.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3