Sim Tứ Quý 6 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0584.20.6666 16.700.000đ 43 Đặt mua
2 Vietnamobile 0589.57.6666 12.500.000đ 58 Đặt mua
3 Vietnamobile 0528.38.6666 60.000.000đ 50 Đặt mua
4 Vietnamobile 0528.74.6666 28.200.000đ 50 Đặt mua
5 Gmobile 0598.88.6666 168.000.000đ 62 Đặt mua
6 Vietnamobile 0588.47.6666 14.500.000đ 56 Đặt mua
7 Reddi 0559.47.6666 27.400.000đ 54 Đặt mua
8 Vietnamobile 058.363.6666 90.000.000đ 49 Đặt mua
9 Reddi 0559.73.6666 27.300.000đ 53 Đặt mua
10 Vietnamobile 0528.48.6666 19.900.000đ 51 Đặt mua
11 Reddi 05598.66666 203.750.000đ 57 Đặt mua
12 Reddi 0559.62.6666 35.300.000đ 51 Đặt mua
13 Reddi 0559.13.6666 27.400.000đ 47 Đặt mua
14 Reddi 0559.55.6666 56.700.000đ 53 Đặt mua
15 Reddi 0559.87.6666 35.300.000đ 58 Đặt mua
16 Reddi 0559.11.6666 46.500.000đ 45 Đặt mua
17 Reddi 0559.02.6666 27.300.000đ 45 Đặt mua
18 Reddi 0559.98.6666 45.300.000đ 60 Đặt mua
19 Vietnamobile 05.8884.6666 36.900.000đ 57 Đặt mua
20 Reddi 0559.90.6666 45.400.000đ 52 Đặt mua
21 Reddi 0559.51.6666 27.300.000đ 49 Đặt mua
22 Gmobile 0599.15.6666 77.700.000đ 53 Đặt mua
23 Reddi 0559.67.6666 35.200.000đ 56 Đặt mua
24 Reddi 0559.33.6666 46.000.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 6 Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3