Sim trả sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0964.589.774 400.000đ 59 Đặt mua
2 Viettel 0373.515.015 450.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 0382.088.066 750.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0971.623.961 400.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0349.09.06.09 750.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 0354.482.186 300.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0325.337.316 300.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0354.340.940 550.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0384.345.062 300.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0354.431.468 300.000đ 38 Đặt mua
13 Viettel 09.7173.4041 400.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0338.55.1116 599.000đ 33 Đặt mua
15 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0963.530.783 400.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 0333.11.00.20 650.000đ 13 Đặt mua
18 Viettel 0984.363.513 400.000đ 42 Đặt mua
19 Viettel 0973.043.684 400.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
21 Viettel 0966.176.485 400.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 0975.740.807 400.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0964.896.014 400.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0357.014.414 450.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim trả sau : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3