Sim Tiến Đôi Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.47.48.49 29.000.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0977.26.27.28 79.000.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0963.94.95.96 29.000.000đ 60 Đặt mua
4 Viettel 0961.50.51.52 36.000.000đ 34 Đặt mua
5 Viettel 0347.33.34.35 5.800.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0347.21.22.23 5.800.000đ 26 Đặt mua
7 Viettel 0347.24.25.26 5.800.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0347.22.23.24 5.800.000đ 29 Đặt mua
9 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000đ 34 Đặt mua
10 Viettel 036465.666.7 60.000.000đ 49 Đặt mua
11 Viettel 0382.24.25.26 18.400.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0366.36.37.38 11.700.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0365.94.95.96 18.300.000đ 56 Đặt mua
14 Viettel 0362.41.42.43 5.250.000đ 29 Đặt mua
15 Viettel 0399.57.58.59 16.000.000đ 60 Đặt mua
16 Viettel 0398.74.75.76 18.400.000đ 56 Đặt mua
17 Viettel 0359.40.41.42 4.950.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 0382.15.16.17 9.500.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0981.35.36.37 53.900.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 0357.35.36.37 15.300.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0336.96.97.98 17.700.000đ 60 Đặt mua
22 Viettel 0367.74.75.76 18.400.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 0329.17.18.19 16.700.000đ 41 Đặt mua
24 Viettel 0365.23.24.25 8.820.000đ 32 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tiến Đôi Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3