Sim Tiến Đôi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0928.63.64.65 7.000.000đ 49 Đặt mua
2 Vietnamobile 0929.71.72.73 14.000.000đ 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0927.92.93.94 6.350.000đ 54 Đặt mua
4 Vietnamobile 0922.94.95.96 13.700.000đ 55 Đặt mua
5 Vietnamobile 0928.25.26.27 14.000.000đ 43 Đặt mua
6 Vietnamobile 0927.94.95.96 10.000.000đ 60 Đặt mua
7 Vietnamobile 0922.93.94.95 14.000.000đ 52 Đặt mua
8 Vietnamobile 0927.82.83.84 6.690.000đ 51 Đặt mua
9 Mobifone 0898.93.94.95 7.700.000đ 64 Đặt mua
10 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000đ 34 Đặt mua
11 Mobifone 0779.60.61.62 9.000.000đ 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0854.71.72.73 5.800.000đ 44 Đặt mua
13 Mobifone 0763.75.76.77 5.500.000đ 55 Đặt mua
14 Mobifone 0779.64.65.66 9.000.000đ 56 Đặt mua
15 Mobifone 0768.64.65.66 5.800.000đ 54 Đặt mua
16 Vinaphone 0814.52.53.54 5.800.000đ 37 Đặt mua
17 Mobifone 0798.70.71.72 5.800.000đ 48 Đặt mua
18 Mobifone 0783.64.65.66 5.800.000đ 51 Đặt mua
19 Mobifone 0704.57.58.59 7.000.000đ 50 Đặt mua
20 Mobifone 0704.42.43.44 4.500.000đ 32 Đặt mua
21 Mobifone 0764.41.42.43 5.800.000đ 35 Đặt mua
22 Mobifone 0799.72.73.74 6.000.000đ 55 Đặt mua
23 Mobifone 0707.64.65.66 7.000.000đ 47 Đặt mua
24 Mobifone 0774.13.14.15 4.500.000đ 33 Đặt mua

Bình luận